| Endoskopik Cerrahi > Histeroskopi |

Histeroskopi

HİSTEROSKOPİ NEDİR

Histeroskopi; rahim içine vajinal yoldan fiberoptik bir teleskopla girip video-kamera sistemi ile rahim içinin gözlemlenmesini sağlayan bir işlemdir. Tanı amaclı veya tedavi amaclı kullanılabilir.

Histeroskopide histeroskopun kanallarından  izotonik veya  bazı özel sıvılar verilerek rahim boşluğu şişirilir böylece rahim duvarlarının biri birinden ayrılması sağlanmış olur. Histeroskopi ile direkt olarak rahmin görüntülenmesi sağlanır.

Histeroskopi

TANISAL HİSTEROSKOPİ (OFİS HİSTEROSKOPİ)

Tanısal histeroskopi, jinekolojikmuayene pozisyonunda, spekulum kullanılmadan, rahim ağzı tutulmadan,rahim ağzına genişletme (dilatasyon) yapılmadanve genellikle anestezi verilmeden gerçekleştirilir.

Tanı amaçlı yapılan histeroskopide 4-5mm kalınlığında bir sistem kullanılır.Bu genişlik rahim ağzı açıklığına uygun dur.Tanısal histeroskopi önceleri sadece tanı koymak amacı ile uygulanmasına rağmen son yıllarda rahim içinde görülen pek çok anormalliğin tedavisinde de kullanılır hale gelmiştir. Makas, biyopsi forsepsi, yakalama forsepsi gibi ofis histeroskopiden geçecek incelikte operasyonda kullanılacak aletler geliştirilmiştir.

İşlemin muayenehane şartlarında ve anestezi gerektirmeden yapılması nedeniyle  ofis histeroskopi adı da kullanılmaktadır.

Tanısal histeroskopinin kullanım alanları;

 • Anormal  kanamaların araştırılması  (kanamaya neden olabilecek  polip veya myomlar varlığı)

Tanısal histeroskopinin kullanım alanları  Histeroskopide polip görünümü

 • İnfertilite( kısırlık) nedenlerinin arastırılması (Doğuştan olan rahim anomalileri (septum, bikornu, arkuat, rahim içi yapışıklıkları)
 • Rahim içi dokusunun ( endometrium ) erken evre kanserleri araştırılması  (Doğrudan gözlem altında şüpheli bölgeden biopsi alınabilir.)
 • İpi görülemeyen veya rahim içine kaçan spiralin yerinin belirlenmesi
 • Tekrarlayan düşüklerin araştırılması
 • Tekrarlayan tüp bebek başarısızlığını araştırılması
 • Anormal histerosalpingografi (HSG) veya ultrasonografi bulgusunu kesinleştirmek için yapılabilir.

histereskopi

OPERATİF HİSTEROSKOPİ

Operatif amaçlı histeroskopi ameliyathanede ve genel anestezi altında yapılır. Burada kullanılan histeroskopun çapı 7 veya 10 mm’dir. Bu nedenle rahim ağzı bujiler ile genişletilir, yapacağımız cerrahi işlemin çeşidine göre içindeki kanallardan operasyonda kullanılacak uçlar takılır. Monopolar veya bipolar enerji kullanılır. Monopolar enerji kullanılacak ise özel sıvılar kullanılır. Özel sıvı kullanılmış ise işlem sırasında kullanılan sıvı miktarı dikkatle takip edilmelidir.

Operatif histeroskopinin kullanım alanları;

 • Rahim içindeki kanamaya neden olabilecek poliplerin  çıkartılması
 • İnfertiliteye ve  düşüklere neden olabilecek doğuştan rahim anomalilerinin (septum,arkuat subseptus,t shape uterus ) düzeltilmesi

Operatif histeroskopinin kullanım alanları  Histeroskopide septum (perde) görünümü

 • Rahim içindeki kanamaya neden olabilecek myom çıkartılması (Submuköz)
 • Rahim içi yapışıklıkları açılması(intra-uterin sineşi)
 • İlaç tedavilerine rağmen devam eden aşırı adet kanamalarını durdurmak için rahmin alınması işlemine gerek kalmadan rahim içi tabakası nın(endometrium) çıkartılması veya tahrip edilmesi
 • Tübün rahme yakın kısmında olan darlık veya tıkanıklıkların açılması
 • Aile planlaması amacıyla tüplerin mekanik olarak tıkanması
 • Küretaj sonrası parça kalan olgularda kalan parçanın çıkarılmasıGenellikle adet kanaması bittikten sonraki 1. veya 2. günde yapılması en uygun zamandır.Bu sayede rahim içi daha net görülebilmekte ve işlem daha başarılı bir şekilde yapılmaktadır.


Histeroskopi işlemi günübirlik cerrahi bir girişim olup hastanede gece yatmayı gerektirmez. İşlem sonrası hasta 1-2 saat dinlendikten sonra taburcu edilir ve ertesi gün normal yaşantısına dönebilir.

Birkaç gün hafif kramplar olabilir ve az miktarda kanlı akıntı olması normaldir. Ağrı için basit ağrı kesici ilaçlar kullanılabilir.

Histeroskopiye özel birtakım cerrahi girişim riskleri olmasına karşın bunların görülme sıklığı oldukça azdır. Komplikasyon görülme oranı operatif hisreoskopide  %1-2 kadardır. En sık görülen komplikasyon rahimin histeroskop ile delinmesidir. Diğer önemli bir sorun kaviteyi genişletmek için kullanılan özel sıvılara bağlı olarak ortaya çıkan TUR sendromu denilen durumdur. Bu durumun gelişmemesi için işlem süresine ve işlemde kullanılan sıvı miktarına dikkat etmek gerekir.

Hamilelik durumunda, vajinal veya idrar yolu enfeksiyonu varlığında veya bilinen rahim kanseri olgularında histeroskopi yapılmamalıdır.