| Kadın Hastalıkları (Jinekoloji) > HPV Aşıları (Rahim Ağzı Kanseri Aşıları) |

HPV Aşıları (Rahim Ağzı Kanseri Aşıları)

Human papilloma virüs(HPV) rahim ağzı kanserlerinin (serviks kanseri) %97.7 sinden ve tahminen tüm kanserlerin %5’inden sorumlu tutulmaktadır. HPV kaynaklı kanser gelişiminden en fazla etkilenenler gelişmekte olan ülkelerdir. Tarama programlarının yetersiz olması yılda yaklaşık 510.000 yeni serviks kanseri vakası ve 288.000 ölüme yol açmaktadır.

Rahim Ağzı Kanseri Aşıları

Rahim Ağzı Kanseri

Serviks kanseri tarama programı eksik olan ülkelerde, aşılamanın yaygınlaşması serviks kanserine karşı koruyuculuk sağlanmasında kilit rol oynar. Ancak ABD de pap-smear testinin yaygınlığına rağmen yılda yaklaşık 13.000 yeni servikal kanser vakası ve 4500 serviks kanseri kaynaklı ölüm gerçekleşmektedir. Sonuç olarak HPV virüse yönelik aşılama, kanseri önleme yolunda büyük avantaj sağlamaktadır.

Yüksek risk grubu papilloma virüslerin servikal kanser oluşmasında temel rol oynaması, bu etkene yönelik aşıların geliştirilmesi fikrini doğurmuştur. Lisans alan ilk aşı olan kuadrivalan(dörtlü) aşı Gardasil 2006 yılından, ikinci aşı olan bivalan(ikili) aşı Cervarix 2007 yılından itibaren serviks kanserlerini önlemek amacıyla kullanılmaktadır.

HPV Aşıları (Rahim Ağzı Kanseri Aşıları)Rahim Ağzı Kanseri

Dörtlü aşı Gardasil HPV tip 6, 11, 16 ve 18’e karşı koruma sağlarken, ikili aşı Cervarix HPV 16 ve 18’e karşı koruma sağlar. Dörtlü aşı hem genital siğillerden hemde prekanseröz lezyonlardan (kanser öncesi lezyonlar) ve serviks kanserinden korunmada etkiliyken, ikili aşı prekanseröz lezyonlar ve serviks kanserinden korunmada etkilidir. Her iki aşıda tip16 ve 18’e karşı oluşan bağışıklık kadar olmasa da tip 31 ve 45’e karşı da koruma sağlamaktadır.

Serviks kanseri vakalarının yaklaşık % 70inden tip 16 ve 18’in sorumlu olduğu için, HPV aşıları öncelikle bu virüslere karşı geliştirilmiştir.

Dörtlü aşı Gardasil HPV tip 6, 11, 16 ve 18’e karşı koruma sağlarken, ikili aşı Cervarix HPV 16 ve 18’e karşı koruma sağlar. Dörtlü aşı hem genital siğillerden hemde prekanseröz lezyonlardan (kanser öncesi lezyonlar) ve serviks kanserinden korunmada etkiliyken, ikili aşı prekanseröz lezyonlar ve serviks kanserinden korunmada etkilidir. Her iki aşıda tip16 ve 18’e karşı oluşan bağışıklık kadar olmasa da tip 31 ve 45’e karşı da koruma sağlamaktadır.

Serviks kanseri vakalarının yaklaşık % 70inden tip 16 ve 18’in sorumlu olduğu için, HPV aşıları öncelikle bu virüslere karşı geliştirilmiştir.

Aşı kimlere yapılmalıdır?

Her iki aşı içinde hedef kitle 9-26 yaş arası kız çocuklarıdır. Buradaki önemli nokta mümkünse aşının ilk cinsel ilişki başlamadan önce yapılması ve küçük yaşlarda daha fazla bağışıklık oluşacağı için erken yaşta yapılmasıdır.

Ancak cinsel ilişki sonrasında aşının yapılmasında herhangi bir sakınca yoktur ve koruyuculuğu vardır. Son araştırmalar aşının 55 yaşına kadar koruyuculuğu olduğunu göstermektedir. Ayrıca bireyde HPV tiplerinden herhangi biri tespit edilmiş olsa da diğer tiplere karşı korunmak için aşı yapılabilir.

Öncelikle HIV taşıyıcıları, immün sistemi baskılayan tedavi alanlar, kortizon kullananlar, bağışıklık sistemini zayıflatan hastalığı olanlar veya HPV açısından riskli gruptakiler (örneğin çok partnerliler) aşılanmalıdırlar.

Erkek çocukların aşılanması konusunda çalışmalar devam etmektedir. Erkek çocuklarda aşının etkinliğini (genital siğillerden, penis ve anal kanserlerden koruma) gösteren çalışmalar henüz yoktur. Ayrıca erkeklerde tam bir bağışıklığın sağlandığı tam olarak gösterilememiştir. Ancak erkeklerin taşıyıcı olduğu düşünüldüğünde aşılanmaları mantıklı görünmektedir. Kanada ve Avustralya gibi bazı ülkelerde erkek çocukları aşılama programına dahil edilmişlerdir.

Günümüze dek yapılan çalışmaların pek çoğunda her iki aşı da yüksek düzeyde etkinlik, güvenirlilik, bağışıklama ve uzun süreli koruma açılarından güçlü kanıtlara sahiptir

Burada unutulmaması gereken her iki aşının da HPV enfeksiyonlarını tedavi etmediği, yalnızca bu virüs tiplerini kapmadan önce koruma sağladığıdır. Maalesef günümüzde henüz tedavi edici HPV aşıları?bulunmamaktadır. Ancak bu konuda çalışmalar mevcuttur.

HPV aşıları nasıl yapılır?

Gardasil koldan kas içine üç doz halinde 0, 2, 6. Aylık aşı takvimine göre yapılır ( ilk dozdan 2 ay sonra 2. doz, ilk dozdan 6 ay sonra 3. doz şeklinde). Cervarix ise koldan kas içine 0, 1, 6. aylarda 3 doz halinde yapılır ( ilk dozdan 1 ay sonra 2. doz, ilk dozdan 6 ay sonra 3. doz şeklinde).

Yan etkileri nelerdir?

Aşılara bağlı ciddi yan etkiler bildirilmemiştir. En sık bildirilen yan etkiler tansiyon düşmesi ve bayılmadır. Bu nedenle aşının yatar pozisyonda yapılması önerilmektedir. Her iki aşıda da iğne yapılan yerde şişlik, ağrı, kızarıklık olabilir.

HPV aşıları güvenlidir, canlı virüs içermezler, bu nedenle hastalığa neden olması mümkün değildir.

Aşı kimlere yapılmalıdır?

Her iki aşı içinde hedef kitle 9-26 yaş arası kız çocuklarıdır. Buradaki önemli nokta mümkünse aşının ilk cinsel ilişki başlamadan önce yapılması ve küçük yaşlarda daha fazla bağışıklık oluşacağı için erken yaşta yapılmasıdır.

Ancak cinsel ilişki sonrasında aşının yapılmasında herhangi bir sakınca yoktur ve koruyuculuğu vardır. Son araştırmalar aşının 55 yaşına kadar koruyuculuğu olduğunu göstermektedir. Ayrıca bireyde HPV tiplerinden herhangi biri tespit edilmiş olsa da diğer tiplere karşı korunmak için aşı yapılabilir.

Öncelikle HIV taşıyıcıları, immün sistemi baskılayan tedavi alanlar, kortizon kullananlar, bağışıklık sistemini zayıflatan hastalığı olanlar veya HPV açısından riskli gruptakiler (örneğin çok partnerliler) aşılanmalıdırlar.

Erkek çocukların aşılanması konusunda çalışmalar devam etmektedir. Erkek çocuklarda aşının etkinliğini (genital siğillerden, penis ve anal kanserlerden koruma) gösteren çalışmalar henüz yoktur. Ayrıca erkeklerde tam bir bağışıklığın sağlandığı tam olarak gösterilememiştir. Ancak erkeklerin taşıyıcı olduğu düşünüldüğünde aşılanmaları mantıklı görünmektedir. Kanada ve Avustralya gibi bazı ülkelerde erkek çocukları aşılama programına dahil edilmişlerdir.

Günümüze dek yapılan çalışmaların pek çoğunda her iki aşı da yüksek düzeyde etkinlik, güvenirlilik, bağışıklama ve uzun süreli koruma açılarından güçlü kanıtlara sahiptir

Burada unutulmaması gereken her iki aşının da HPV enfeksiyonlarını tedavi etmediği, yalnızca bu virüs tiplerini kapmadan önce koruma sağladığıdır. Maalesef günümüzde henüz tedavi edici HPV aşıları?bulunmamaktadır. Ancak bu konuda çalışmalar mevcuttur.

HPV aşıları nasıl yapılır?

Gardasil koldan kas içine üç doz halinde 0, 2, 6. Aylık aşı takvimine göre yapılır ( ilk dozdan 2 ay sonra 2. doz, ilk dozdan 6 ay sonra 3. doz şeklinde). Cervarix ise koldan kas içine 0, 1, 6. aylarda 3 doz halinde yapılır ( ilk dozdan 1 ay sonra 2. doz, ilk dozdan 6 ay sonra 3. doz şeklinde).

Yan etkileri nelerdir?

Aşılara bağlı ciddi yan etkiler bildirilmemiştir. En sık bildirilen yan etkiler tansiyon düşmesi ve bayılmadır. Bu nedenle aşının yatar pozisyonda yapılması önerilmektedir. Her iki aşıda da iğne yapılan yerde şişlik, ağrı, kızarıklık olabilir.

HPV aşıları güvenlidir, canlı virüs içermezler, bu nedenle hastalığa neden olması mümkün değildir.

HPV aşıları

Hamilelerde yapılması tavsiye edilmemektedir. Aşılanma takvimi sırasında gebelik ortaya çıkmışsa kürtaj gerektirmez ancak aşılamaya ara verilmelidir. İlk doz yapıldıysa doğum sonrası 3 doz yapılmalıdır. İki doz yapıldıysa 6. Ay dozu atlanmalı, emzirme dönemine ertelenmeli ve 1 yıl içinde yapılmalıdır. Doğum sonrası emzirme döneminde aşı güvenle yapılabilinir.

HPV aşıları Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere Türkiye ve dünyada önde gelen birçok kurum tarafından önerilmektedir.

ABD, Avustralya ve Avrupa’daki birçok ülkede zorunlu aşı programına dahil edilen aşı, ülkemizde dahil 110dan fazla ülkede onay alarak kullanılmaktadır.

Aşının maliyeti ne kadardır?

Ülkemizde aşı ile ilgili en önemli sorun maliyetinin devlet ve çoğu özel sigortalar tarafından karşılanmamasıdır. Hastalar aşı maliyetini kendileri karşılayacaktır. Aşının toplam maliyetinin 6 aya yayılacağı göz önüne alınmalıdır. İki aşı formundan hangisinin kullanıldığına bağlı olarak toplam maliyet yaklaşık 750-800 TL olmaktadır.

Aşılama sonrasında takip gerekli midir?

Aşılamadan sonra en önemli nokta hastaya  serviks kanseri riskinin tamamen bitmediğinin anlatılması ve bu nedenle serviksin taranmasına smear ve gerektiğinde kolposkopi ile devam edilmesidir. Rutin doktorun önerisine göre 6 ayda veya yılda bir smear(rahim ağzından sürüntü) takibi aşı sonrası da gerekmektedir.